Spring naar content

IVBN Actueel

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuwsberichten, persberichten, publicaties en evenementen.

Onze actualiteiten

Filter
  • Filteren op

    Reset
  • Content type

  • Onderwerp

Nieuw

Allard van Spaandonk nieuw bestuurslid bij IVBN

Op de IVBN-ledenvergadering van 17 juni jl. is Allard van Spaandonk, Chief Investment Officer Dutch Investments bij Bouwinvest, benoemd tot nieuw bestuurslid van IVBN. Daarnaast is hij benoemd tot voorzitter van de Commissie Investeringsklimaat en beleid. Deze commissie zet zich in voor het waarborgen van een stabiel investeringsklimaat in Nederlands vastgoed waarin langetermijninvesteringen mogelijk zijn.
Pers
18 juni 2024

Brancheorganisaties presenteren ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’

Op dinsdag 11 juni is op de Provada het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid ’gepresenteerd. In dit document illustreren brancheorganisaties, RND, CBL, INretail, Vakcentrum, IVBN, Vastgoedoverleg, Vastgoedmanagement Nederland en Vastgoed Belang, hoe zij samen de retailsector willen inspireren om te verduurzamen.
Pers
11 juni 2024

IVBN Jaaroverzicht 2023

Als branchevereniging van institutionele investeerders in vastgoed streven we naar een stabiel investeringsklimaat, werken we aan het professionaliseren van de vastgoedmarkt en geven we onze leden een platform om te verbinden. Hoe we dat in 2023 deden en wat dat opleverde? Dat lees je in het Jaaroverzicht 2023.
Publicaties
28 mei 2024

Terugblik DVDP ‘Woonconcepten van de Toekomst’

Als partner van de DVDP 2024 organiseerde IVBN een deelsessie over Woonconcepten van de toekomst. Vooraf bleek de interesse al zo groot dat deze sessie op het hoofdpodium werd gepland.
Nieuws
24 mei 2024

Reactie IVBN op hoofdlijnenakkoord

Na zes maanden formeren is het nu duidelijk welke weg de komende jaren wordt ingeslagen door de coalitie PVV-VVD-NSC-BBB. Dat in het hoofdlijnenakkoord het terugdringen van het woningtekort als topprioriteit wordt genoemd, steunt IVBN van harte.
Nieuws
17 mei 2024

Vernietiging huurverhogingsbeding in huurcontracten raakt gehele samenleving

De mogelijke vernietiging van het huurverhogingsbeding in huurcontracten zal serieuze gevolgen hebben voor de woningmarkt, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en voor pensioenen, stelt branchevereniging IVBN, terwijl ze wijst op de verontrustende gevolgen ervan voor huurders en woningzoekenden.
Pers
13 mei 2024

NEPROM en IVBN blij met duidelijkheid over huurwet

NEPROM en IVBN zijn blij met de duidelijkheid die de Tweede Kamer heeft gegeven door in te stemmen met de nieuwe huurwet van minister De Jonge. De debatten van de afgelopen dagen hebben ondanks alle ingebrachte moties en amendementen, niet tot ingrijpende wijzigingen in de wet geleid.
Pers
26 april 2024

Grote zorgen NEPROM en IVBN na behandeling nieuwe huurwet

De Tweede Kamer behandelt de huurwet van minister De Jonge. NEPROM en IVBN roepen de Tweede Kamer op om belangrijke aanpassingen te verrichten op de wet, omdat de amendementen die nu voorliggen de wet verslechteren en de realisatie van 50.000 nieuwe middenhuurwoningen in gevaar brengen.
Pers
23 april 2024

IVBN Position Paper wet Versterking regie volkshuisvesting

In aanloop naar het rondetafelgesprek over de wet Versterking regie volkshuisvesting (hierna: Wet regie) op 25 april aanstaande is IVBN gevraagd in te gaan op de volgende onderwerpen: de rol van gemeenten, ook in relatie tot provincies; sturing op de samenstelling van de woningvoorraad, waaronder huisvesting voor aandachtsgroepen; en procedure versnelling.
Nieuws
22 april 2024
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen