Spring naar content

Commissies

Binnen IVBN ondersteunen vier vaste commissies het bestuur van IVBN in het bepalen van richting en beleid op vastgoed inhoudelijke dossiers. Zij zijn visievormend op de strategische hoofdthema’s: Strategische positionering, Investeringsklimaat & beleid, Governance & integriteit en Research & duurzaamheid.

Commissies bestaan uit 3 tot 5 personen met diverse expertises die voor een periode van 4 jaar actief zijn. Per commissie fungeert een IVBN-bestuurslid als voorzitter. De commissieleden komen diverse keren per jaar samen om de actualiteiten te bespreken, ervaringen uit te wisselen en om op een actieve manier kennis te delen en ontwikkelen.​

Commissie Strategische positionering

Commissie Strategische positionering

De Commissie Strategische positionering vormt een essentieel onderdeel van de vereniging. Deze commissie ondersteunt in het vergroten van de zichtbaarheid van IVBN en het versterken van de relaties met stakeholders. Zij is alert op ontwikkelingen in het bredere maatschappelijk speelveld, de politiek, de leden en veranderende wet- en regelgeving.

Politiek Den Haag

Commissie Investeringsklimaat
en beleid

De Commissie Investeringsklimaat en beleid zet zich in voor het waarborgen van een stabiel investeringsklimaat dat aantrekkelijk blijft voor lange termijn investeringen. Het beleid en wet- en regelgeving van de overheid op nationaal, provinciaal en/of gemeentelijk niveau spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het investeringsklimaat voor onze leden.

Integriteit

Commissie Governance en integriteit

De Commissie Governance en integriteit zet zich in voor de professionalisering van de vastgoedsector door integriteit en transparantie te bevorderen en het belang van goed bestuur uit te dragen. Het imago van de vastgoedsector wordt mede bepaald door goed bestuur en een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Commissie Research en duurzaamheid

De Commissie Research en duurzaamheid houdt zich bezig met het opbouwen en uitwisselen van kennis over recente onderzoeken en publicaties. Data-gedreven werken is essentieel om stakeholders inclusief de leden van IVBN beter en tijdig inzicht te kunnen geven en voor lobbydoeleinden. Thema’s zijn onder meer kennisdeling op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG) en Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen