Spring naar content

Partners en samenwerkingsverbanden

IVBN trekt in haar lobby en het professionaliseren van de vastgoedmarkt op met vele partners en in vele samenwerkingsverbanden. We streven naar het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen, naar het delen van kennis en expertise en het gezamenlijk werken aan het verbeteren van de transparantie in de sector.

Onze partnerships

Capital Value

Sinds 2023 is IVBN partner van het Shared Value Congres dat sinds 2012 wordt georganiseerd door Capital Value. Het vorige congres telde dit ruim 400 bezoekers, waaronder directieleden van institutionele- en particuliere beleggers, corporaties, ontwikkelaars en bestuursleden van een aantal grote gemeenten. Tijdens het congres wordt het jaarlijkse onderzoek  ‘De woning(beleggings)markt in beeld’ gepresenteerd.

Ga naar: Shared value congres

Capital Value event

Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen

Binnen het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen werkt IVBN samen met andere brancheorganisaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het vergroten van de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw. Het Lente-akkoord 2.0 wil samen met de koplopers een grootschalige verduurzaming van de bouwsector bevorderen richting een volledig circulaire economie in 2050.

Ga naar: Lente-akkoord 2.0 

Lente-akkoord 2,0

MSCI

In samenwerking met MSCI wordt jaarlijks de zogeheten MSCI Netherlands Annual Property Index gepresenteerd. Dit is een bijeenkomst waarin toelichting wordt gegeven op de vastgoedrendementen van het afgelopen jaar.

Ga naar: MSCI events

 

Marktpresentatie MSCI

StiVAD

Op initiatief van IVBN is in 2011 de Stichting Vastgoeddata (StiVAD) opgericht. StiVAD biedt haar deelnemers volledige markttransparantie in professionele beleggingstransacties met een waarde boven vijf miljoen euro. Dit door het beheren van een platform waarbinnen de deelnemers informatie kunnen aanleveren en opvragen op het gebied van vastgoed en vastgoedtransacties. Daardoor kunnen ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de voet worden gevolgd.

Ga naar: StiVAD 

Stedelijke Transformatie

In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ van Platform 31 bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPOVNGIVBN.

Ga naar: Stedelijke Transformatie 

Woningen
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen