Spring naar content

IVBN Actueel

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuwsberichten, persberichten, publicaties en evenementen.

Onze actualiteiten

Filter
  • Filteren op

    Reset
  • Content type

  • Onderwerp

Terugblik DVDP ‘Woonconcepten van de Toekomst’

Als partner van de DVDP 2024 organiseerde IVBN een deelsessie over Woonconcepten van de toekomst. Vooraf bleek de interesse al zo groot dat deze sessie op het hoofdpodium werd gepland.
Nieuws
24 mei 2024

Reactie IVBN op hoofdlijnenakkoord

Na zes maanden formeren is het nu duidelijk welke weg de komende jaren wordt ingeslagen door de coalitie PVV-VVD-NSC-BBB. Dat in het hoofdlijnenakkoord het terugdringen van het woningtekort als topprioriteit wordt genoemd, steunt IVBN van harte.
Nieuws
17 mei 2024

IVBN Position Paper wet Versterking regie volkshuisvesting

In aanloop naar het rondetafelgesprek over de wet Versterking regie volkshuisvesting (hierna: Wet regie) op 25 april aanstaande is IVBN gevraagd in te gaan op de volgende onderwerpen: de rol van gemeenten, ook in relatie tot provincies; sturing op de samenstelling van de woningvoorraad, waaronder huisvesting voor aandachtsgroepen; en procedure versnelling.
Nieuws
22 april 2024

IVBN Position Paper debat Wonen en Bouwen

Met dit Position Paper heeft IVBN willen verwoorden welke beginselen IVBN-leden hanteren en welke bijdrage zij hebben geleverd én nog willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Wij verzoeken de Eerste Kamer institutionele investeerders vanuit eenzelfde positieve grondhouding te faciliteren, zodat gezamenlijk maatschappelijke impact kan worden gemaakt. Op deze wijze kan het vertrouwen in de Nederlandse huurmarkt herstellen. Onze oproep aan is dan ook om het woonbeleid te toetsen op integraliteit en lange termijnvisie, met oog voor de rol van institutionele investeerders en het betrekken van de Uitvoeringsagenda Wonen.
Nieuws
16 april 2024

Standpunt IVBN Wet Nijboer

Op 3 april spreekt de Commissie Binnenlandse zaken met elkaar over de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (hierna: Wet Nijboer). Hiervoor geeft IVBN een aantal aandachtspunten en verbeterpunten mee.
Nieuws
03 april 2024

IVBN ondertekent Uitvoeringsagenda Wonen

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen, is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties.
Nieuws
29 februari 2024

Terugblik Dag van de Volkshuisvesting

Voor een zaal met 1650 betrokkenen trapte Minister de Jonge de eerste editie van Dag van de Volkshuisvesting af. Na de aftrap volgde de talkshow waarin diverse specialisten aan het woord kwamen over de thema’s: woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid en veiligheid.
Nieuws
29 november 2023

IVBN Kennissessie betaalbaar verduurzamen

Tijdens de kennissessie betaalbaar verduurzamen van huurwoningen op 27 november bij a.s.r. real estate hebben het Ministerie van BZK samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Tsavo en BAM Wonen presentaties gegeven over: het uitfaseren van (E,F,G) labels, draagvlak onder- en participatie van bewoners, instemmingsvereisten en initiatiefrecht, de rol van gemeenten en planvoering en de digitalisatie en uitvoering in de bouw.
Nieuws
29 november 2023

Inspirerende platformbijeenkomst Lente-akkoord 2.0

IVBN-leden zetten zich in voor het gebruik van circulaire materialen om de milieu-impact van de vastgoedsector te verlagen. Tijdens de platformbijeenkomst van het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen van 2 november kwamen diverse brancheorganisaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijeen en gingen hierover met elkaar in gesprek.
Nieuws
10 november 2023
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen