Spring naar content

Gebruikersvoorwaarden - voor leden

Onze Aanvullende Gebruikersvoorwaarden (voor leden) zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2024.

Het ledenportaal van IVBN.nl (“Ledenportaal”) is enkel toegankelijk voor leden van IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Door toegang te verkrijgen tot het Ledenportaal stemmen leden ermee in gebonden te zijn aan de Gebruikersvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

Vertrouwelijkheid en Gebruik

De leden erkennen dat het Ledenportaal toegang biedt tot vertrouwelijke informatie van IVBN en/of afzonderlijke leden en inhoudelijke stukken die eigendom zijn van IVBN. De leden gaan ermee akkoord deze informatie strikt vertrouwelijk te houden en deze niet te delen met niet-leden of derden zonder uitdrukkelijke toestemming van IVBN.

Gebruikersverantwoordelijkheden

De leden zijn verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun inloggegevens voor het Ledenportaal en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account. De leden stemmen ermee in IVBN onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van hun account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

IVBN is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het Ledenportaal, het gebruik van de informatie die hierin is opgenomen of de onmogelijkheid om deze website of het Ledenportaal te gebruiken door de leden. De leden stemmen ermee in IVBN, functionarissen, agenten, werknemers en medewerkers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit of verband houden met hun gebruik van deze website of het Ledenportaal.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen