Spring naar content

Over IVBN

IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Wat doet IVBN?

Wij willen als branchevereniging en belangenbehartiger van onze leden een open, transparante en professionele gesprekspartner zijn richting onze stakeholders.

  • Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden richting de politiek en de vastgoedmarkt
  • Wij bieden een platform voor professionele vastgoedbeleggers
  • Wij werken met de leden aan de verdere professionalisering van de vastgoedsector
  • Wij benadrukken de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed

Hoe doen we dat?

  • Het doel van IVBN is het bevorderen van een stabiel investeringsklimaat in Nederlands vastgoed. Dat is nodig om lange termijn investeringen te doen in kwalitatief hoogwaardige woningen, winkels, kantoren en zorgvastgoed en daarmee te kunnen bijdragen aan een duurzame, leefbare en toegankelijke stedelijke omgeving.

Bron: Video Vesteda Binck Poort

Stabiel investeringsklimaat

Een stabiel investeringsklimaat is nodig om pensioenfondsen en verzekeraars blijvend te stimuleren meer kapitaal voor vastgoed en de fysieke leefomgeving beschikbaar te stellen. Samen met overheden, ontwikkelaars en corporaties realiseren pensioenfondsen en verzekeraars nieuwe gebieden of herontwikkelen bestaande gebieden tot duurzame woon- en werkomgevingen. Institutionele investeerders hebben daarmee een belangrijke rol in de realisatie van een duurzame en vitale leefomgeving.

Ga naar onze standpunten

Duurzaamheid

IVBN ondersteunt de leden in het behalen van de klimaatdoelen door knelpunten blijvend te signaleren en door het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en best practices. IVBN zet zich actief in op het gebied van duurzaamheid onder meer door deel te nemen aan het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. IVBN-leden zetten zich in voor het behoud van een leefbare gebouwde omgeving waarbij thema’s als betaalbaarheid, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk zijn. IVBN-leden verduurzamen jaarlijks substantiële aantallen huurwoningen. Van deze woningen heeft inmiddels 90% een energielabel C of hoger. 57% van de woningen heeft een energielabel A.

Ga naar onze standpunten

Onze kernwaarden

Verbindend

IVBN zorgt ervoor dat leden elkaar op allerlei manieren ontmoeten en kunnen samenwerken, zoals via commissies, communities, congressen, inspiratiereizen en seminars.
Ga naar onze evenementen

Transparant

IVBN bevordert integriteit en transparantie in de vastgoedsector door het actief stimuleren en uitdragen van good governance en hierbij de samenwerking te zoeken met overheid en brancheorganisaties. Via het beschikbaar maken van data en cijfers streeft IVBN naar een transparante vastgoedmarkt.
Lees meer over integriteit

Constructief

We benadrukken de grote maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed om in te wonen, te werken en recreëren. Door te functioneren als gesprekspartner voor overheden, toezichthouders, en andere belanghebbenden. IVBN-leden willen investeren in vastgoed en in dit proces de samenwerking opzoeken. Ze overleggen met alle partijen om gezamenlijk de businesscase te laten slagen.
Ga naar onze standpunten

Integer

Vanuit IVBN hebben we voortdurend aandacht voor integriteitskwesties en dragen hiermee bij aan het verder professionaliseren van de gehele vastgoedmarkt. Ondernemingen die lid zijn van IVBN, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. Zo zijn IVBN-leden verplicht bij toetreding tot de vereniging verschillende codes te ondertekenen.
Lees meer over Integriteit

"IVBN trekt in haar lobby en het professionaliseren van de vastgoedmarkt op met vele partners en in vele samenwerkingsverbanden."

Naar ons partneroverzicht
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen