Spring naar content

IVBN Disclaimer

Onze Disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2024

De informatie op IVBN.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de verstrekte informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland, zal de informatie, diensten en bronnen op deze website periodiek herzien en behoudt zich het recht voor dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder enige verplichting om eerdere, huidige of toekomstige bezoekers hiervan op de hoogte te stellen.

IVBN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie die hierin is opgenomen, inclusief, maar niet beperkt tot, schade door gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van resultaten, of (computer)storing die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op informatie op onze website.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen