Spring naar content

IVBN Position Paper debat Wonen en Bouwen

Nieuws
Publicatiedatum: 16 april 2024

Institutionele beleggers zien voor zichzelf een belangrijke rol in de realisatie van de 100.000 woningen die per jaar gebouwd moeten worden. Een stabiel goed investeringsklimaat is een belangrijke voorwaarde om voldoende (buitenlands) institutioneel kapitaal aan te trekken. De afgelopen jaren waren onzeker omdat de Wet eerlijke huur en de Wet betaalbare huur ‘boven de markt hingen’. Dit deed afbreuk aan de investeringsbereidheid. Als de politiek de waarde van institutionele investeerders erkent, kijken wij met vertrouwen uit naar de behandeling van de Wet betaalbare huur en de Wet versterking regie volkshuisvesting.

 

Maatschappelijke bijdrage

Institutionele investeerders lopen voorop, ook met concepten die nog niet in wet- en regelgeving zijn opgenomen maar wél bijdragen aan tal van maatschappelijk relevante thema’s zoals concepten voor jongeren en ouderen, het terugdringen van eenzaamheid en het (klimaat)adaptief maken van de leefomgeving. Institutionele investeerders steken hun nek uit voor hun achterban: mensen met een middeninkomen. IVBN begrijpt de politieke wens tot regulering om excessen aan te pakken. Dat is ook de wens van IVBN en zij ondersteunt initiatieven die daarvoor nodig zijn, zoals het Convenant Transparantie aanvangshuurprijzen en de Wet goed verhuurderschap. Maar de framing dat álle beleggers hoge rendementen behalen is pertinent onjuist. Professionele lange termijn investeerders worden daarmee tekortgedaan. Wij verzoeken u met klem: schat institutionele investeerders op waarde. Zij hebben een belangrijke rol vervuld en willen deze blijven vervullen.

Position Paper

Met dit Position Paper heeft IVBN willen verwoorden welke beginselen IVBN-leden hanteren en welke bijdrage zij hebben geleverd én nog willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Wij verzoeken de Eerste Kamer institutionele investeerders vanuit eenzelfde positieve grondhouding te faciliteren, zodat gezamenlijk maatschappelijke impact kan worden gemaakt. Op deze wijze kan het vertrouwen in de Nederlandse huurmarkt herstellen. Onze oproep aan is dan ook om het woonbeleid te toetsen op integraliteit en lange termijnvisie, met oog voor de rol van institutionele investeerders en het betrekken van de Uitvoeringsagenda Wonen.

Bekijk onze Position Paper met de overige gesprekslijnen

"Met dit Position Paper heeft IVBN willen verwoorden welke beginsellen IVBN-leden hanteren en welke bijdragen zij hebben geleverd én nog willen leveren aan de Nederlandse samenleving."

Judith Nortbart - ten Hoor | Directeur IVBN
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen