Spring naar content

IVBN Kennissessie betaalbaar verduurzamen

Nieuws
Publicatiedatum: 29 november 2023

Tijdens de kennissessie betaalbaar verduurzamen van huurwoningen op 27 november bij a.s.r. real estate hebben het Ministerie van BZK samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Tsavo en BAM Wonen presentaties gegeven over: het uitfaseren van (E,F,G) labels, draagvlak onder- en participatie van bewoners, instemmingsvereisten en initiatiefrecht, de rol van gemeenten en planvoering en de digitalisatie en uitvoering in de bouw.

Wet-en regelgeving
Na een warm welkom door a.s.r. real estate trapte BZK de kennissessie af met een toelichting op de wet- en regelgeving die nu geldt én in voorbereiding is. De afspraak met woningcorporaties is dat er in 2030 geen sociale woningen meer zijn met een energielabel E,F of G. BZK gaf ook kort reactie op de uitslag van de verkiezingen.Hierin is het aanhouden van de huidige wet/grondwet leidend. BZK gaat door met de verduurzamingsplannen wat ook een positief kan hebben op de hoge energiekosten van huishoudens.

Subsidiemaatregelen
Vervolgens riep het RVO beleggers op om gebruik te maken van de diverse subsidiemogelijkheden die er zijn en nu nog onvoldoende benut worden. Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH), Stimuleringsregeling aardgasvrije woningen (SAH), Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR), Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE). EPV 2.0 en aanpassing Woning Waarde Stelsel in de Wet betaalbare huur (aanpassing van de punten).

Draagvlak en participatie bewoners
TSAVO ging in op het onderwerp draagvlak en participatie van bewoners. Een interactieve sessie waarbij er veel vragen zijn gesteld over het werken met klankbordgroepen, modelwoningen, het wel/ niet doorberekenen van een huurverhoging en het aanbieden van keuzemogelijkheden. Hierin werd het belang benadrukt om het participatieproces in je beleid op te nemen.

Digitale innovatie in duurzame bouw
BAM Wonen presenteerde tot slot praktijkvoorbeelden van duurzame projecten die ook een positieve impact hebben gehad op de bewoner en praktijkvoorbeelden waarin digitale innovatie en AI een positieve impact heeft op de bouw. Van projecten worden 3D scans gemaakt en ook de binnenkant van woningen kunnen ingescand in 3D worden uitgewerkt. Dit zorgt voor minder fouten in berkeneningen, installatie, matriaal inschatting en afstemming in de keten. Ook kwamen er projecten langs met groene daken, natuurinclusief bouwen (flora/fauna), geïntegreerde nestkasten voor vleermuizen, groene gevels, warmtepomp installaties, de focus op goede luchtkwaliteit en ventilatie, fossiel vrije PVC kozijnen, biobased isolatie en spouwmuurisolatie. Maar ook voorbeelden van het herbestemmen van het hout uit oude deuren.

De kennissessie werd afgesloten met een borrel waarin diverse IVBN-leden met de sprekers nog van ideeën konden wisselen.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen