Spring naar content

Terugblik DVDP ‘Woonconcepten van de Toekomst’

Nieuws
Publicatiedatum: 24 mei 2024

Als partner van de DVDP 2024 organiseerde IVBN een deelsessie over Woonconcepten van de toekomst. Vooraf bleek de interesse al zo groot dat deze sessie op het hoofdpodium werd gepland.

Circa 180 belangstellenden luisterden na een introductie door moderator Margriet Schepman (Neprom) met veel interesse naar bijdrages van Judith Norbart – ten Hoor (IVBN), Wietse Verheul (Amvest) en Mark Kuijpers (Greystar).

Judith Norbart – ten Hoor ging in op een aantal belangrijke (demografische) trends, de grote opgave en de bijdrage van institutionele investeerders. Met name liet zij zien dat de focus ligt op kleine woningen ofwel grote woningen (Is deze huidige vorm van bouwen nog wel houdbaar?).

Wietse Verheul presenteerde verschillende woonconcepten van Amvest (co living, co housing, assisted living) en liet aan de hand van aansprekende projecten, waaronder het prijswinnende Jonas, zien welke dilemma’s je als pionierende beleggers tegenkomt. Bijvoorbeeld hoe ga je om met (semi)publieke ruimtes of de problematiek van specifieke doelgroepen. Hieruit blijkt dat samenwerking met gemeentes cruciaal is.

Mark Kuijpers liet aan de hand van een duidelijke rekensom zien hoe het betaalbaarheidsvraagstuk voor met name jongeren eigenlijk laat zien dat nieuwe woonconcepten een logische aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Daarnaast levert het bouwen van compacte woningen nog een aantal voordelen op ten opzichte van ‘traditionele’ woningen zoals verdichting, minder gebruik van materiaal en energie en meer draagvlak voor (lokale) voorzieningen.

In de discussie met de zaal ging het onder andere over de definitie van compacte woningen, het belang van doorstroming – en wie ‘verantwoordelijk’ is voor deze doorstroming, de doelgroepen en contracten en de samenwerking tussen investeerders, ontwikkelaars en gemeenten.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen