Spring naar content

Reactie IVBN op hoofdlijnenakkoord

Nieuws
Publicatiedatum: 17 mei 2024

Na zes maanden formeren is het nu duidelijk welke weg de komende jaren wordt ingeslagen door de coalitie PVV-VVD-NSC-BBB. Dat in het hoofdlijnenakkoord het terugdringen van het woningtekort als topprioriteit wordt genoemd, steunt IVBN van harte.

Stimuleren is beter dan reguleren
Het is positief dat de formerende partijen erkennen dat er veel knellende (fiscale) regels zijn die averechts werken voor het realiseren van meer woningen. IVBN benadrukt dat een stabiel langjarig beleid met stimulerende (fiscale) maatregelen essentieel is voor het aantrekken van nationaal én internationaal institutioneel kapitaal. Positief is dat de renteaftrekbeperking in lijn wordt gebracht met het Europese gemiddelde. De verlaging van overdrachtsbelasting naar een – ook internationaal gezien – acceptabel niveau van 6% wordt door de partijen niet genoemd, maar is in de optiek van IVBN even belangrijk.

De coalitiepartners zeggen €1 miljard per jaar toe als stimulering van de woningbouw. De 12 partners van de Uitvoeringsagenda Wonen hebben begin dit jaar aangegeven dat een structurele jaarlijkse bijdrage van €3 tot €5 miljard nodig is om de gestelde woondoelen te bereiken. De vraag hoe de woonopgave van 100.000 woningen per jaar kan worden bereikt, dringt zich dan op. Veel zal afhangen van de uitwerking die de nieuwe minister hieraan gaat geven.

Gelijk speelveld essentieel voor meer middenhuurwoningen
IVBN is positief over de nadruk die wordt gelegd op meer middenhuur. IVBN-leden hebben de afgelopen 5 jaar 45.000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad en zijn een belangrijke speler voor de nieuwbouw van huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Zij doen dat voornamelijk met pensioen- en verzekeringsgelden, én onder marktcondities. Een gelijk speelveld is daarbij cruciaal, nu en in de toekomst.

De coalitiepartners geven corporaties duidelijkheid over de huurgroei. Voor verhuurders in de vrije huursector en (toekomstige) middenhuur is die duidelijkheid net zo belangrijk om blijvend investeringen te kunnen doen.

Verduurzaming bestaande huurwoningen vraagt ook aandacht
Er komen financiële middelen beschikbaar voor het verduurzamen van koopwoningen hetgeen helpt in het behalen van de klimaatdoelen en zorgt voor lastenverlichting. IVBN roept de formerende partijen op ook een visie te ontwikkelen voor het verduurzamen van de bestaande huurwoningen zodat woonlastenverlaging ook voor deze huizenbewoners wordt bereikt.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen