Spring naar content

Ouderenhuisvesting brengt beweging in de woonketen

Nieuws
Publicatiedatum: 18 april 2024

Passende huisvesting voor ouderen kan een doorbraak brengen in de krapte op de woningmarkt. Want hoewel het tekort in alle segmenten van de woningmarkt speelt, is de schaarste aan seniorenwoningen het nijpendst. Als gevolg van het ouderenbeleid van de afgelopen kabinetten blijven ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Het verpleeghuis is vaak de laatste, en ook de enige, optie.

Waar nu de nadruk ligt op woningen voor starters en gezinnen, zal er op zijn minst een evenredige inzet moeten komen op woningen voor ouderen. Door de mogelijkheden voor ouderen om naar passende woningen te verhuizen te verruimen, sla je namelijk meerdere vliegen in één klap: het helpt de zorgkosten te beteugelen, het brengt de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt op gang, én het faciliteert veilig, gezond en zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Dat vraagt echter wel om gerichte actie en nieuw beleid. Gemeenten staan – samen met de landelijke overheid en de zorgverzekeraars – voor de grote opgave om het gapende gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis te dichten. Dit kan door krachtenbundeling: van gericht overheidsbeleid, integrale gebiedsontwikkeling en locatie-aanwijzing door gemeenten in samenwerking met woningcorporaties en de investeringskracht vanuit de markt.

‘Waar nu de nadruk ligt op woningen voor starters en gezinnen, zal er op zijn minst een evenredige inzet moeten komen op woningen voor ouderen. Met moderne en aantrekkelijke woonvormen zoals co-housing en co-living, gericht op ontmoeten en sociale cohesie. Concepten die zorg en wonen combineren, omdat deze aspecten voor de doelgroep zo nauw verbonden zijn.’ aldus Judith Norbart – ten Hoor directeur IVBN in de Financial Investigator.

Lees de column

IVBN: Ouderenhuisvesting brengt beweging in de woonketen
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen