Spring naar content

IVBN Actueel

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuwsberichten, persberichten, publicaties en evenementen.

Onze actualiteiten

Filter
  • Filteren op

    Reset
  • Content type

  • Onderwerp

Inspraakreactie IVBN en NEPROM Wet eerlijke huur

Reactie van IVBN en NEPROM op het concept Wet eerlijke huur. Op 30 maart 2021 werd het initiatiefwetsvoorstel Eerlijke huur door Groen Links ingediend bij de Tweede Kamer. Sinds 9 december 2022 ligt dit wetsvoorstel ter consultatie voor. De voorgestelde wet zorgt ervoor dat woningen tot 250 punten en daarmee 98% van de huurwoningen in Nederland worden gereguleerd en op basis van het woningwaarderingsstelsel een maximale huurprijs verkrijgen. Hiermee gaat dit initiatief wetsvoorstel vele malen verder dan de huidige plannen van het Kabinet om huurwoningen tot 187 punten te reguleren. Dat noopt tot een inspraakreactie.
Nieuws
06 januari 2023

Reactie IVBN op het concept-Besluit Goed Verhuurderschap

Op 9 juni 2022 is het wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen[1]. IVBN onderschrijft de doelstellingen van het wetsvoorstel om zo alle typen verhuurders te laten conformeren aan de basisbeginsel van goed verhuurderschap.
04 oktober 2022
1 3 4 5
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen