Spring naar content

Vernietiging huurverhogingsbeding in huurcontracten raakt gehele samenleving

Pers
Publicatiedatum: 13 mei 2024

De mogelijke vernietiging van het huurverhogingsbeding in huurcontracten zal serieuze gevolgen hebben voor de woningmarkt, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en voor pensioenen, stelt branchevereniging IVBN, terwijl ze wijst op de verontrustende gevolgen ervan voor huurders en woningzoekenden.

De Hoge Raad buigt zich de komende maanden over het huurverhogingsbeding dat de meeste professionele verhuurders in hun huurovereenkomsten hanteren. Deze procedure volgt op de uitspraken van enkele kantonrechters die in het afgelopen jaar een aantal huurverhogingsbedingen hebben vernietigd vanwege strijdigheid met Europese wetgeving.

Een beperkte groep huurders zal hierdoor financieel voordeel ervaren. Dit zijn de huurders die al lange tijd in hun woning wonen en die ook de komende jaren niet willen of moeten verhuizen. Zij hebben zicht op een substantiële daling van hun huidige huurprijs.

Uit een impactanalyse van CBRE, gemaakt in opdracht van branchevereniging IVBN, blijkt echter dat vernietiging van het beding zal leiden tot een miljardenschade bij verhuurders in de vrije sector met serieuze gevolgen voor de woningmarkt, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en pensioenen. Als er in de toekomst geen huurverhoging meer kan worden doorgevoerd, loopt de totale, berekende huurderving tot 2040 op tot circa €87,4 miljard. Mede als gevolg hiervan zal de totale waarde van de totale Nederlandse vrije sector huurwoningen dalen met 24 tot 40%.

Judith Norbart, directeur IVBN, zegt hierover: “Een eventuele vernietiging van het huurverhogingsbeding zal leiden tot terughoudendheid van maatschappelijke kapitaalverstrekkers. En juist dit kapitaal is heel hard nodig om de nieuwbouwopgave van bijna 1 miljoen woningen mede te realiseren. Nieuwbouw zal stagneren met enorme gevolgen voor de hele woningmarkt, van sociale en middenhuur tot en met de vrije sector huur- en koopwoningen. Deze nieuwbouw kan door acuut geldgebrek immers niet meer worden afgenomen door institutionele investeerders. Daarnaast betekent het dat renovatie en onderhoud onder druk komen te staan en dat verduurzaming niet meer uit kan. Een uitspraak met deze gevolgen is daarom voor iedereen een worstcasescenario.”

Bitterzoet
De uitspraken van de kantonrechters zijn een ogenschijnlijke overwinning voor huurders maar hebben een bittere nasmaak vanwege de serieuze gevolgen voor de gehele samenleving. Van huurders en woningzoekenden tot en met verhuurders, pensioenfondsdeelnemers, financiële instellingen, het klimaat en de economie. Voor verhuurders die, veelal met het kapitaal van pensioenfondsen en verzekeraars, investeren in de vrije sector betekent dit dat zij mogelijk €6,4 miljard aan huur moeten terugbetalen. Dit zal leiden tot liquiditeitsproblemen bij verhuurders en een forse schadepost voor pensioendeelnemers. Een stagnering in de nieuwbouw volgt door het verminderde investeringskapitaal en een verdere scheefgroei op de woningmarkt volgt omdat de markthuren fors gaan stijgen. Dit alles kan resulteren in een sterke afname van verhuisbewegingen.

Gangbare praktijk
Het huurverhogingsbeding is onderdeel van het ROZ-model voor woonruimte, een huurcontract dat door praktisch alle professionele verhuurders, inclusief de overheid, wordt gebruikt. Uit het CBRE-rapport blijkt dat de huurverhogingen van de leden van IVBN in de afgelopen 15 jaar nauwelijks boven de inflatie- en loonontwikkeling zijn uitgestegen. Met de toegepaste systematiek van inflatie + 1% hebben verhuurders ervoor gezorgd dat de huurontwikkeling in de afgelopen 15 jaar grotendeels inflatievolgend bleef. De afgelopen 25 jaar heeft geen enkele huurder aan de leden van IVBN aangegeven dat het huurverhogingsbeding in strijd is met de Europese richtlijn. Ook rechters, politici of anderen hebben dit signaal nooit afgegeven.

Judith Norbart:Het rapport van CBRE maakt duidelijk dat het vernietigen van het huurverhogingsbeding niet alleen verstrekkende gevolgen zal hebben voor verhuurders, maar voor de samenleving als geheel. De gevolgen voor verhuurders zullen niet zonder ingrijpende gevolgen blijven voor huurders, woningzoekenden, pensioendeelnemers, de economie en het klimaat. Dat kan toch niemands bedoeling zijn?

CBRE Research - Impactanalyse Huurverhogingsbeding
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen