Spring naar content

IVBN Leaflet Provinciale Statenverkiezingen

Publicaties
Publicatiedatum: 15 maart 2023

Provincies staan samen met gemeenten en het Rijk voor uitdagingen. Dat geldt zeker voor de bouwopgave van 900.000 woningen tot en met 2030. Provincies hebben een belangrijke rol in ruimtelijke ontwikkeling en woningbouwbeleid. Ambities moeten concreet en toekomstbestendig worden uitgewerkt in regionale woondeals en samenwerkingsafspraken. Ook moeten bouwprojecten met zo min mogelijk belemmering worden uitgevoerd om tijdig aan de opgave te voldoen.

Institutionele investeerders dragen graag proactief bij aan een toekomstbestendige, aantrekkelijke, duurzame en bereikbare woon- en werkomgeving voor iederéén. IVBN-leden werken overwegend voor en met het geld van pensioenfondsen en verzekeraars. Voor toekomstbestendig bouwen hebben zij het kapitaal en de organisatiekracht op korte én voor de lange termijn. Daarom blijven zij graag in gesprek met provincies en gemeenten om noodzakelijke bouwplannen te realiseren.

IVBN- leden zitten samen met de andere deelnemers in de Woningbouwcoalitie* in de regio’s aan tafel en denken en werken graag mee om de juiste woningen op de juiste plek voor de juiste doelgroep te realiseren.

Download de IVBN Leaflet Provinciale Statenverkiezingen maart 2023
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen