Spring naar content

Lidmaatschap bij IVBN

Het lidmaatschap van IVBN staat open voor institutionele professionele vastgoedinvesteerders met meer dan 250 miljoen euro aan belegd vermogen in Nederland.

Naast institutionele vastgoedinvesteerders kunnen ook vastgoedfondsen -al dan niet beursgenoteerd –  ‘family offices’ en andere professionele partijen lid worden die aan de lidmaatschapscriteria voldoen.

Lidmaatschapscriteria

 

Governance

Het management van de leden opereert met een duidelijk eigen mandaat en discretionaire bevoegdheid van de eigen aandeelhouder(s); de governance is zo ingericht dat er afstand is tussen het management van de organisatie en de belangrijkste aandeelhouder(s).

Transparantie

Het management legt verantwoording af aan de aandeelhouder(s); de aard en herkomst van het eigen vermogen is inzichtelijk voor de IVBN Commissie van Toelating en Integriteit (CvTI).

Integriteit

Leden voeren in en voor hun eigen organisatie een actief integriteitsbeleid op basis van een eigen gedragscode of die van IVBN; zetten zich in om integriteit in de vastgoedsector te verbeteren en zijn bereid tot het signaleren en melden van incidenten of misstanden in de eigen organisatie of bij andere leden van IVBN.

Lange termijn horizon

Leden beleggen voor de lange termijn en dragen daarmee structureel bij aan de stedelijke ontwikkeling; leden laten door hun investeringen zien de maatschappelijke betekenis van vastgoedbeleggen voor het welzijn en de welvaart van Nederland

Positieve reputatie

Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Sectoren

De vastgoedinvesteringen betreffen woningen, winkels, kantoren, zorgvastgoed en ander commercieel of maatschappelijk vastgoed. Deze vastgoedbeleggingen worden gehouden ten behoeve van derden en het beleggingsbeleid dient primair gericht te zijn op lange termijn vermogensaanwas door continuïteit in de vastgoedportefeuille, die overwegend bestemd is voor het verhuren van het betrokken vastgoed.

Buitenlandse bedrijven

Bedrijven die hun hoofdzetel in het buitenland hebben, kunnen ook lid worden, mits zij reeds gedurende drie jaar als zodanig in Nederland actief zijn en een operationele vestiging in Nederland hebben. Ook prominente financiers van beleggingen in vastgoed kunnen lid worden. Partijen die zich overwegend richten op het ontwikkelen van vastgoed, het beheren (property management) van vastgoed, het adviseren over vastgoed, het makelen of het taxeren van vastgoed, kunnen geen lid worden.

Contact lidmaatschap IVBN

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen