Spring naar content

Kaders regulering duidelijk door nieuwe huurwet

Pers
Publicatiedatum: 25 juni 2024

De goedkeuring van de nieuwe huurwet door de Eerste Kamer geeft de noodzakelijke duidelijkheid over de kaders van de regulering van de middenhuur. Wel wijst IVBN op de risico’s van de snelle inwerkingtreding en de noodzaak voor ondersteunend fiscaal beleid en stimulerende maatregelen. Dit is in het belang van woningzoekenden, en voor huurders cruciaal voor de noodzakelijke verduurzaming van hun woningen.

In het Hoofdlijnenakkoord wordt de huidige ambitie voor 100.000 nieuwe huurwoningen per jaar doorgezet. Met een trackrecord van 10.000 nieuwe huurwoningen per jaar tonen IVBN-leden aan dat zij belangrijke samenwerkingspartners zijn voor gemeenten en overige stakeholders in de vastgoedketen. IVBN wijst er in dit kader op dat haar leden dit in de toekomst alleen kunnen doen als zij een redelijk rendement op hun investeringen kunnen behalen. Rendementen die noodzakelijk zijn voor de pensioenen en (levens)verzekeringen van de pensioendeelnemers.

Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN:Voor de woningopgave is minimaal €400 miljard nodig. Kapitaal dat voor een groot deel van nationale en internationale pensioenfondsen en verzekeraars moet komen. Een stabiel goed investeringsklimaat is nodig om dit kapitaal naar de Nederlandse woningmarkt te laten stromen. Om dit te bereiken moet er nog wel wat gebeuren, zoals verlaging van de overdrachtsbelasting naar maximaal zes procent, een nieuw REIT-regime* voor vastgoed en een level playing field voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Uiteindelijk is de woningzoekende erbij gebaat als de markt gaat vliegen. De vele regulering zou het tegenovergestelde teweeg kunnen brengen, namelijk dat de markt niet meer in staat is om te doen waar zij goed in is.

Zorgen over te snelle inwerkingtreding
IVBN is van mening dat de inwerkingtreding van de wet per 1 juli, slechts 5 dagen na het besluit van de Eerste Kamer, zich niet verhoudt met de zorgvuldigheid die nodig is om de wet te implementeren. De nieuwe huurwet brengt aanzienlijke extra taken en administratieve lasten met zich mee voor verhuurders, de Huurcommissie en gemeenten. Voor IVBN-leden is het cruciaal dat huurders tijdig en zorgvuldig worden geïnformeerd over de wijzigingen, wat door de snelle inwerkingtreding niet haalbaar is.

Noodzakelijke verduurzaming woningvoorraad
De korte overgangstermijn van één jaar in combinatie met de extra minpunten voor E/F/G-labels maakt het verduurzamen van vrije sector huurwoningen extra lastig. Dit is wrang voor eigenaren van in het verleden terecht geliberaliseerde woningen die nu mogelijk na 1 jaar terugvallen in het sociale segment, waardoor de huurstroom onvoldoende is om de verduurzaming vorm te geven. IVBN blijft graag met de politiek in gesprek over oplossingen voor deze categorie huurwoningen.

*REIT-regime: Het Real Estate Investment Trust regime wordt in Nederland vormgegeven via een fiscale beleggingsinstelling voor vastgoed. In dit fonds wordt vermogen belegd.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen