Spring naar content

IVBN en NEPROM steunen snelle behandeling Wet betaalbare huur

Pers
Publicatiedatum: 13 november 2023

Vooruitlopend op het advies van de Raad van State doet minister De Jonge in een voortgangsbrief over het voorstel Wet betaalbare huur een beroep op de Tweede Kamer om de wet zo spoedig mogelijk te behandelen. NEPROM en IVBN zijn het met De Jonge eens dat de behandeling van het wetsvoorstel voortvarend moet worden opgepakt.

Die oproep deden de brancheverenigingen al eerder in een brief na de val van het Kabinet. Daarbij benoemden zij een aantal essentiële aanpassingen van het wetsvoorstel: verruiming van de nieuwbouwopslag, modernisering van het WWS, verhoging van de jaarlijkse maximale huurprijsstijging (inflatie +1%) en indexering en het verlagen van de overdrachtsbelasting. IVBN en NEPROM zijn blij dat de minister op de eerste twee van deze punten nu concrete stappen zet.

Desirée Uitzetter, voorzitter van NEPROM, prijst de minister. “Hugo de Jonge doet echt zijn best om nieuwbouwprojecten zo veel als mogelijk te laten doorgaan,” zegt zij. “Wij zijn blij met de verhoging van de nieuwbouwopslag naar 10% en met de verschuiving van de start-bouw-grens naar 1-1-2026. Wel blijft het knellen dat die opslag tijdelijk is.” IVBN-voorzitter Gertjan van der Baan is het hiermee eens. Hij is ook tevreden dat de minister werk maakt van het moderniseren van het WWS. Toch heeft hij daarbij nog een aandachtspunt: “Wat echt nog een probleem is, is hoe we het investeren in nieuwe woonvormen mogelijk blijven maken onder de systematiek van het WWS. Het WWS blijft immers een oude systematiek die destijds is ontworpen voor de sociale sector en nog niet is aangepast naar de eisen van de moderne mens.

NEPROM en IVBN willen graag samen met andere belanghebbenden zoals gemeenten, Aedes, Vastgoed Belang en de Woonbond proberen de komende tijd nog een verdere verbeterslag te maken. Desirée Uitzetter: “Wanneer het ons lukt met een breed gedragen voorstel te komen, hopen we dat de Tweede Kamer dit overneemt.”

In zijn voortgangsbrief geeft de minister aan dat investeringen door alle marktpartijen noodzakelijk zijn om de nieuwbouwopgave te kunnen realiseren en daarvoor wordt nog dit jaar een propositie uitgewerkt door het ministerie samen met de markt. Gertjan van der Baan: “Wij verwachten dat dit voorstel zal bijdragen aan een stabiel(er) investeringsklimaat voor de lange termijn. Dat is van groot belang om te kunnen blijven investeren in betaalbare woningen voor alle woningzoekenden. Wij adviseren de minister om ook Financiën hierbij te betrekken, want door de huidige fiscale behandeling van particuliere en buitenlandse woningbeleggers kunnen wij nauwelijks middelen voor nieuwbouw vrijmaken uit de verkoop van complexen.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen