Spring naar content

IVBN en NEPROM delen zorg in advies Raad van State over Wet betaalbare huur

Pers
Publicatiedatum: 22 november 2023

Afgelopen maandag bracht de Raad van State haar advies uit over regulering van de middenhuur. De grote zorg, die IVBN en NEPROM met het hoogste adviesorgaan delen, is de verwachting dat de nieuwe wet in de huidige vorm de nieuwbouw van huurwoningen in het middensegment sterk zal afremmen. Reden voor beide brancheverenigingen om opnieuw te pleiten voor aanpassingen van de wet. Tegelijkertijd blijven de beleggers en projectontwikkelaars voorstander van een spoedige behandeling van het wetsvoorstel, om investeerders snel duidelijkheid te geven zodat zij door kunnen gaan met investeringen in de nieuwbouw.

Stimuleren nieuwbouw betaalbare huurwoningen
Het woningtekort is in de afgelopen periode sterk opgelopen, waardoor woningprijzen voor veel middeninkomens onbetaalbaar worden. Reden voor IVBN en NEPROM om bij voortduring van dit tekort bij overheden te pleiten om de nieuwbouw van woningen meer te stimuleren. Tegelijkertijd onderschrijven de beide brancheverengingen de doelstellingen van de Wet betaalbare huur om excessen te bestrijden en de huurontwikkeling in het middensegment te matigen.

Judith Norbart, directeur IVBN: ‘IVBN-leden zijn lange termijn investeerders en willen samen met projectontwikkelaars de komende jaren 50.000 nieuwe betaalbare huurwoningen aan het middensegment toevoegen. Duidelijkheid over een stabiel investeringsklimaat is daarvoor randvoorwaardelijk. Het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan leiden tot grote onzekerheid bij investeerders, waardoor deze afwachtend zijn.’ IVBN en NEPROM roepen dan ook op om met grote voortvarendheid tot een goed en evenwichtig compromis te komen voor het wetsvoorstel zodat (buitenlandse) professionele vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars weten waar zij aan toe zijn. Judith Norbart, directeur IVBN: ‘We zoeken graag samen met minister De Jonge naar een werkbare oplossing zodat er meer nieuwbouw kan worden gerealiseerd en er genoeg investeringsruimte is om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Huurwoningen dienen betaalbaar te blijven voor lage en middeninkomens, te hoge huren willen we voorkomen.

Cruciale verbeterpunten bij het wetsvoorstel
Al eerder waarschuwden NEPROM en IVBN dat het wetsvoorstel in de huidige vorm ertoe zal leiden dat de nieuwbouw van huurwoningen in het middensegment sterk wordt afgeremd. Ook de Raad van State benoemt dit in haar advies. Jan Fokkema, directeur NEPROM: ‘Het is positief dat de minister inmiddels heeft aangegeven de tijdelijke nieuwbouwopslag naar 10% te brengen, maar belangrijk is dat de wet permanent meer huurruimte in het middensegment biedt om investeringen mogelijk te blijven maken. Daarnaast is het noodzakelijk dat de nieuwe wet het mogelijk maakt om de huren in het middensegment jaarlijks met cao-loonontwikkeling plus 1% te verhogen.’ De brancheorganisaties zijn positief dat de minister de eerste stappen heeft gezet om het Woningwaarderingsstelsel aan te passen, maar verdere modernisering is noodzakelijk zodat door huurders gewaardeerde kwaliteiten en nieuwe woonvormen als co-housing en co-living vertaald mogen worden naar een passende huur. Om de kosten te verlagen zal daarnaast de hoge overdrachtsbelasting van 10,4% teruggebracht moeten worden naar het reguliere tarief van 6%. Als deze verbeterpunten gehonoreerd worden zal er ook voor de lange termijn weer voldoende vertrouwen bij marktpartijen zijn om de investeringen in nieuwe huurwoningen door te zetten.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen